பசுவிற்கு அகத்திக்கீரை கொடுப்பதால் எத்தனை பாவங்கள் தீரும் தெரியுமா ?

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.