ஆடை இழக்கும் சமயத்தில் திரௌபதியை ஏன் பீஷ்மர் காக்கவில்லை தெரியுமா?

Comments are closed.