Browsing Category

Uncategorized

11 ஆண்டுகள் தடை செய்யபட்ட அமெரிக்க கோழிக்கு மீண்டும் இந்தியாவில் அனுமதி.

இன்னும் சில நாட்களிலோ சில மாதங்களிலோ அமெரிக்காவிலிருந்து கோழிக்கறிகள் இந்தியாவிற்கு இறக்குமதியாகப் போகின்றன. ஆம் இதற்காகத்தானே அமெரிக்கா கடந்த 11 வருடங்களாகப் போராட்டம் நடத்தி வருகிறது. அமெரிக்காவிலிருந்து கறிக்கோழிகள் இறக்குமதிக்கு தற்போது…